A  VOOR JE VAN START GAAT!
 1. Gebruiksaanwijzing
 2. Leeftijdsbewust Personeelsbeleid: wat is dat?
B  Wetgeving Cao 104
 1. Cao 104: Hoe pakken we dit aan?
 2. Uitvoering werkgelegenheidsplan
oudere werknemers (wettekst)
 3. Cao 104: Overzicht actiegebieden: Wegwijzer!
 4. Wat zegt Cao 104? Vakbeweging nr 766
C  Aan de slag
 1. Inleiding: Eerst plannen!
 2. Meten is weten
 3. Werken aan draagvlak
 4. Vooroordelen? Liever niet!
D  Op zoek naar nieuwe collega's
 1. Inleiding:
Nieuwe collega’s
 2. Leeftijdneutraal aanwerven
 3. Opletten voor leeftijdsdiscriminatie!
 4. Tewerkstellingsmaatregelen bij aanwerving
E  Loopbaanbeleid
 1. Inleiding: Loopbaanbeleid: wat is dat?
 2. Competentiebeleid: Hoe gaan we er mee om?
 3. 'Erkennen Verworven Competenties':
wat doen we er mee?
 4. Loopbaangesprekken:
Richtingwijzers voor mijn toekomst?
 5. Loopbaandienstverlening:
wil ik een andere job?
F  Levenslang leren
 1. Inleiding:
Wat is 'Levenslang leren'?
 2. Opleiding:
óók voor ervaren werknemers!
 3. Over POP, PLOP
en andere opleidingsplannen…
G  Leefbaar werk
 1. Inleiding:
Leefbaar werk: wat is dat?
 2. Kwaliteit van de arbeid:
dààr gaan we voor!
 3. Arbeidstijden beter aanpassen
aan ons privéleven
 4. Jobrotatie: voor meer werkbare jobs
 5. Taakherverdeling:
op zoek naar meer evenwicht!
 6. Zelfsturing: mode, model of kans?
 7. Motiveren en belonen
 8. Work/life: in balans?
 9. Tewerkstellingsmaatregelen
H  Welzijn op het werk
 1. Wel-zijn op het werk anders bekeken
 2. Fysieke belemmeringen op de werkvloer
 3. Psychosociale belemmeringen
 4. Verzuim? De kracht van een
aanwezigheidsbeleid!
 5. Gezondheidsbeleid: 'an apple a day
keeps the doctor away'?
I  Einde Loopbaan
 1. Inleiding:
Einde loopbaan? Nieuwe Kansen!
 2. Landingsbanen
 3. Behoud van kennis
 4. Exitgesprekken
 5. Outplacement
J  Ondersteuning
 1. Inleiding: Waar kan je terecht?
 2. Het Ervaringsfonds
 3. Loopbaan- en diversiteitsplannen
 4. Sectorfondsen
 5. Interessante websites
K  Verklarende woordenlijst
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12